TB BELGELENDİRME
  ANA SAYFA
Üye olun     Şifremi Unuttum   
Üye adı:      Şifre:       
  Ana menü
Ana sayfa
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
Belgelendirme Prosedürü
Belgelendirme Kuralları Talimatı
Denetim Prosedürü
Kapsam Genişletme Daraltma Prosedürü
Belge Askıya Alma ve Belge İptal Prosedürü
Şikayet ve İtiraz Değerlendirme Prosedürü
Tarafsızlık Politikası
Başvuru Formu
Belge ve Logo Kullanım Talimatı
Müşteri Memnuniyet Anketi
Duyurular
İstatistik
İletişim
  Belge Ara
  ISO 9001:2015 »  

ISO 9001:2015 NEDİR?
ISO 9001: 2015, yıllardır varlığını bildiğimiz ve dünyanın her yanında 300,000'i aşkın kuruluş tarafından uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistemi standardının en son baskısıdır.
Bu standard;

 • Bir kuruluşun müşterilerinin beklentilerini ve/veya yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılayan bir ürünü veya hizmeti sürekli olarak sağlama yeteneğine sahip olduğunu göstermek, ve
 • Sistemi etkili şekilde uygulayarak müşteri memnuniyetini sağlamak, sürekli iyileştirme Proses/Süreçleri geliştirmek ve yanlışlıkları veya yanılmaları önlemek için

kuruluşların ihtiyaç duyduğu bir kalite yönetim sisteminin asgari şartlarını belirler.  
Başarılı bir KURULUŞ ;

 • Rekabet üstünlüğü sağlamak ve bunu etkili ve verimli bir şekilde yapmak için müşterilerinin ve çalışanlar, tedarikçiler, mal sahipleri ve toplum gibi diğer ilgili tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerini tanımlamak ve bunları yerine getirmek,
 • Tüm performans ve yeteneklerini başarıyla yürütmek, sürdürmek ve iyileştirmek

İhtiyacını her zaman hisseder ve bu yolda çalışmalar yapar.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması

Kalite yönetiminin uygulanması, ISO 9001:2015'in 10 kalite yönetim ilkesinin bu temel üzerine inşa edilmesidir. 

Kalite Yönetim Sistemi Anlayışı

Kalite Yönetim Sistemi temel kavram olarak basittir ve şunları arar:  

 • ticarette, kanun ve tüzüklerde, belirlenen müşteri şartlarında, lisanslarla ve seçilmiş yönetim sistem standard(lar)ında, belirlenen kalite ile ilgili dış girdi şartlarını tayin etmek;
 • tüm bu girdi şartlarının, yönetim sistemi içerisinde tanımlanan sistem şartları açısından ele alınmasını sağlamak;
 • personelin sistem şartlarına uygun eğitim almasını sağlamak;
 • performans araçlarını, uygulanabilir ölçülerde, sistem şartlarına göre tanımlamak;
 • sistem şartlarının yerine getirildiğine ilişkin sonuç ya da kanıt oluşturmak;
 • bu performans araçları ile uygunluğun derecesini ölçmek, izlemek ve raporunu yazmak;
 • girdi şartlarındaki değişiklikleri sürekli olarak izlemek ve uygulanabildiğinde, bu değişikliklerin spesifik sistem şartlarına yansıtılmasını sağlamak;
 • sistem Proses/Süreçlerini tetkik etmek, değerlendirmek ve uygulanabildiğinde düzeltmek;
 • sistemi sürekli iyileştirmek için bir kültür, bir Proses/Süreç ve çıkarılan derslerin sisteme geri beslemesini sağlamak.

Uygulama amaçları

Uygulamanın amaç ve hedefleri genellikle kuruluşun;

 • performans iyileştirme ve kâr artışı,
 • riskin etkili şekilde yönetimi ve muhtemel tehlikelerin ortadan kaldırılması,
 • müşteri için üretilen ürün veya sağlanan hizmetin kalite güvencesi,
 • müşterinin beklentilerinin ve ihtiyaçlarının önünde olması,
 • olanaklar konusunda bir kültür uygulama esası, ve sürekli gelişimin sağlanması,
 • gerektiğinde, uluslararası bir tanınma (ISO 9001) simgesinin kazanılması,

ihtiyaçlarına dayandırılır.

Uygulama Süreci için Ölçme Kriteri

Uygulama Proses/Süreci konusunda tüm ilgililerin bir kriter üzerinde anlaşması da önemlidir. Genellikle, aşağıdaki kriterin benimsenme olasılığı fazladır:
Yönetim sisteminin tüm yönleri, bunların her birinin uygulanması ve sürdürülmesi için gereken kaynaklar açısından, kuruluşun faaliyetlerine değer katmalıdır.
Benzer şekilde, katma değerin ne demek olduğu tanımı ya da anlayışı üzerinde görüş birliği sağlamak da önemlidir. Bazı örnekler aşağıda belirtilmektedir.

 • Güvenlikle ilgili bir olay veya kaza riskinin azaltılması
 • Çevresel bir olay ya da kaza riskinin azaltılması
 • Belirlenen ürün ya da hizmet kalitesinin iyileştirilmiş güvencesi
 • İyileştirilmiş ürün ya da hizmetin kalitesi
 • Ürün ya da hizmet dağıtım maliyetinin azaltılması
 • Ürün ya da hizmet dağıtım süresinin azaltılması
 • Kaynakların (insan, bina ve parasal) iyileştirilmiş yönetimi.

ISO 9001:2015 belgelendirmesinin yararları ve avantajları
ISO 9001: 2015 standardını uygulamanın avantajlı ve zorlu yanları vardır. Bunlar aşağıda özetlenmektedir:

 • Kârda
  • Verimlilik artışı
  • Sürekli iyileştirme
  • Daha az kayıp (Maliyetlerin azaltılması)
  • İyi ve doğru planlama

yoluyla iyileştirme .
Önemli Proses/Süreçlerin tutarlı biçimde kontrolü :

 • İyi çalışma uygulamalarının geliştirilmesi ve standardizasyonu
 • Pazarlamaya daha fazla önem verilmesi ve geliştirilmiş halkla ilişkiler
 • Onaylı Tedarikçi Listelerine alınmak için gereken şartların yerine getirilmesi
 • Yeni personelin eğitimi için araç ve kaynak sağlanması
 • Etkili risk yönetimi
 • Olanaklarla ilgili bir kültür sunmak için araç sağlanması
 • Dünya çapında tanınma potansiyelinin artırılması

                         İle kendini belli eder.

 Başlık Cevap Okuma Yazan 

Başlık Bulunamadı

  Anket

Bizi neden tercih edersiniz?

İş Deneyimi
Denetçi Kadrosu
Fiyat Politikası
Markamız
Hiçbiri

Anketler
  BELGELENDİRME COĞRAFİ ALANI
TB BELGELENDİRMENİN FAALİYET ALANI OLAN COĞRAFİ KONUM TÜRKİYE CUMHURİYETİ SINIRLARI İÇİNDEKİ ÖZEL VE TÜZEL KURULUŞLARDIR.
  Meta Tag :  ISO 9001:2015
Anasayfa    İletişim